Gardłoryki 2022

25-06-2022

Chocicza


Informacje

Festiwal Gardłoryki został po raz pierwszy zorganizowany w 2012 roku. Pierwsza edycja festu spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem, dzięki czemu organizatorzy, czyli grupa przyjaciół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Nowomiejskiej, chcieli kontynuować imprezę w kolejnych latach. Druga edycja festiwalu odbyła się jednak dopiero w 2014 roku - roczny poślizg spowodowany był problemami organizacyjnymi. Od tego czasu festiwal Gardłoryki odbywa się już co rok i zdobywa coraz większe uznanie, nie tylko wśród lokalnej społeczności.

Tegoroczna edycja, z powodu zniszczenia lasku Guć przez wichurę, przeniesiona została do kompleksu pałacowo-parkowego w Chociczy.